Internetová poradna

O poradně

Úmluva o právech dítěte, čl. 13
1. Dítě má právo na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmkoli jinými prostředky podle volby dítěte. Vůdčím principem ochrany dětí je preventivní působení, jímž se má předcházet poruchám rodinných vztahů, jsou-li zasaženy tak, že ohrožují zdravý a příznivý vývoj dítěte. V komunikaci tkví tajemství lidských vztahů, ale i osudů.

Projekt Poradna pro „náctileté“ je určena dětem a mládeži od 10 let do 18 let věku. Je určena dětem a mládeži v stresových záležitostech (v rozvodové a po rozvodové situaci rodičů), šikanovaných, týraných, zneužívaných, zanedbávaných, nedůvěřivé, těžko navazující kamarádství s vrstevníky atd. Dále smyslem poradny je i primární prevence delikvence dětí a mládeže.

5x P

1. Péče
2. Prevence
3. Pomoc
4. Přátelství
5. Podpora

Poradna

  • v poradně budou přečteny a zodpovězeny dotazy s cílem pomoci pisateli se orientovat v aktuální situaci,
  • nabídne pisateli porozumění a důvěru,
  • bude se snažit motivovat pisatele k aktivnímu řešení situace,
  • poskytne praktické rady a pomoc a nalezení vhodného řešení,
  • poskytne informace o systému služeb v sociálně-právní ochraně,
  • zprostředkuje potřebnou pomoc, radu atd.

Kategorie dotazů:

(k dnešnímu dnu celkem 424 dotazů v 5 kategoriích)

Nový dotaz:

Kategorie:
E-mail:
Text dotazu:
Odeslat